News

providentissimus deus pdf

past., II, 11 (al. De Servatore autem humani generis nihil uberius expressiusve quam ea, quae in universe habentur Bibliorum contextu : recteque affirmavit Hieronymus, « ignorationem Scripturarum esse ignorationem Christi » (In Is., Prol): ab illis nimirum exstat, veluti viva et spirans, imago eius, ex qua levatio malorum, cohortatio virtutum, amoris divini invitatio mirifice prorsus diffunditur. Quod si physicorum scriptores terminos disciplinae suas transgressi, in provinciam philosophorum perversitate opinionum invadant, eas interpres theologus philosophis mittat refutandas. Praeclare igitur ex his providentia excellit Ecclesiae, quae, ne caelestis ille sacrorum Librorum thesaurus, quem Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit, neglectus iaceret (Conc. Optamus nimirum et cupimus, ut plures patrocinium divinarum Litterarum rite suscipiant teneantque constanter; utque illi potissime, quos divina gratia in sacrum ordinem vocavit, maiorem in dies diligentiam industriamque iisdem legendis, meditandis, explanandis, quod aequissimum est, impendant. ep. Ex hoc, tutus erit gradus ad usum divinae Scripturae in re theologica. Nos igitur, quemadmodum alia quaedam disciplinarum genera, quippe quae ad incrementa divinae gloriae humanaeque salutis valere plurimum posse viderentur, crebris epistolis et cohortationibus provehenda, non sine fructu, Deo adiutore, curavimus, ita nobilissimum hoc sacrarum Litterarum studium excitare et commendare, atque etiam ad temporum necessitates congruentius dirigere iamdiu apud Nos cogitamus. Many of the council participants wished to move forward on the topic and to respond better to the needs of their time. Patrum, quibus post Apostolos, sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit (2) « post Apostolos, sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit » (S. Aug., Contra Julian., II, 10, 37), summa auctoritas est, quotiescumque testimonium aliquod biblicum, ut ad fidei pertinens morumve doctrinam, uno eodemque modo explicant omnes : nam ex ipsa eorum consensione, ita ab Apostolis secundum catholicam fidem traditum esse nitide eminet. Nam catholicae veritatis doctrinam qui habeant apud doctos vel indoctos tractandam, nulla uspiam de Deo, summo et perfectissimo bono, deque operibus gloriam caritatemque ipsius prodentibus, suppetet eis vel cumulatior copia vel amplior praedicatio. Iam, tanta quum sit praestantia et dignitas Scripturarum, ut Deo ipso auctore confectae, altissima eiusdem mysteria, consilia, opera complectantur, illud consequitur, eam quoque partem sacrae theologiae, quae in eisdem divinis Libris tuendis interpretandisque versatur, excellentiae et utilitatis esse quam maximae. Ipse enim qui « miraculis conciliavit auctoritatem, auctoritate meruit fidem, fide contraxit multitudinem (S. Aug., De util. At vero, qui eorum operam atque fructus merito collaudamus, facere tamen non possumus quin ceteros etiam, quorum sollertia et doctrina et pietas optime hac in re pollicentur, ad eamdem sancti propositi laudem vehementer hortemur. 2. Patres cognitione et usu quum exploratissima haberent, nunquam cessarunt in divinis Litteris earumque fructibus collaudandis. Qua plena sapientiae lege nequaquam Ecclesia pervestigationem scientiae biblicae retardat aut coercet; sed eam potius ab errore integram praestat, plurimumque ad veram adiuvat progressionem. Okrožnica se ukvarja z vpraÅ¡anjem preučevanja Svetega pisma ; nastala je kot odgovor RimskokatoliÅ¡ke Cerkve proti napadom s strani racionalistov v drugi polovici 19. stoletja . 150-153 [Rezension] Chauvin, Constantin, L'inspiration des divines ecritures d'après l'enseignement traditionnel et l'encyclique "Providentissimus Deus" By Paul Schanz Topics: 200.religion, Article eccles., II, 9) ». . XXVI, 24; S. Etenim libri omnes atque integri, quos Ecclesia tamquam sacros et canonicos recipit, cum omnibus suis partibus, Spiritu Sancto dictante, conscripti sunt; tantum vero abest ut divinae inspirationi error ullus subesse possit, ut ea per se ipsa, non modo errorem excludat omnem, sed tam necessario excludat et respuat, quam necessarium est, Deum, summam Veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse. M., Ad Theod. Nimium sane constat, de natura doctrinam, quantum ad percipiendam summi Artificis gloriam in procreatis rebus impressam aptissima est, modo sit convenienter proposita, tantum posse ad elementa sanae philosophiae evellenda corrumpendosque mores, teneris animis perverse infusam. Providentissimus Deus, qui humanum genus, admirabili caritatis consilio, ad consortium naturae divinae principio evexit, dein a communi labe exitioque eductum, in pristinam dignitatem restituit, hoc eidem propterea contulit singulare presidium, ut arcana divinitatis, sapientiae, misericordiae suae supernaturali via patefaceret. Sed principio quale adversetur et instet hominum genus, quibus vel artibus vel armis confidant, interest utique hoc loco recognoscere. Id sane inculcat Hieronymus (Ibid., 6, 7), multumque Augustinus, qui, iusta cum querela, « Si unaquaeque disciplina, inquit, quamquam vilis et facilis, ut percipi possit, doctorem aut magistrum requirit, quid temerariae superbiae plenius, quam divinorum sacramentorum libros ab interpretibus suis nolle cognoscere (Ad Honorat., De utilit. o Encyclical Providentissimus Deus ("On the Study of Holy Scripture" - November 18, 1893) o Apostolic Letter Vigilantiae Studiique ("Instituting a Pontifical Commission for Biblical Studies" - October 30, 1902) Pope Pius X: o Apostolic Letter Quoniam in re biblica ("On the Study of Scripture in Seminaries" - … Haec sunt, Venerabiles Fratres, quae de studiis Scripturae Sacrae pro opportunitate monenda et praecipienda, aspirante Deo, censuimus. In ceteris analogia fidei sequenda est, et doctrina catholica, qualis ex auctoritate Ecclesiae accepta, tamquam summa norma est adhibenda; nam, quum et Sacrorum Librorum et doctrinae apud Ecclesiam depositae idem sit auctor Deus, profecto fieri nequit, ut sensus ex illis, qui ab hac quoquo modo discrepet, legitima interpretatione eruatur. 11)). Licet enim in divina revelatione res quoque comprehendantur quae humanae rationi inaccessae non sunt, ideo hominibus revelatae, ut ab omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint, non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem (Conc. Consilia et iussa Nostra si probe verecundeque erunt secuti qui subsidiaria haec studia profitentur, si et scribendo et docendo studiorum fructus dirigant ad hostes veritatis redarguendos, ad fidei damna in iuventute praecavenda, tum demum laetari poterunt digna se opera Sacris Litteris inservire, eamque rei catholicae opem afferre, qualem de filiorum pietate et doctrinis iure sibi Ecclesia pollicetur. CXVIII, serm. Quare nihil admodum refert, Spiritum Sanctum assumpsisse homines tanquam instrumenta ad scribendum, quasi, non quidem primario auctori, sed scriptoribus inspiratis quidpiam falsi elabi potuerit. Neque praetereundum est, quantus doctorum virorum numerus, maxime ex religiosis familiis, a Viennensi Concilio ad Tridentinum, in rei biblicae bonum provenerit: qui et novis usi subsidiis et variae eruditionis ingeniique sui segetem conferentes, non modo auxerunt congestas maiorum opes, sed quasi munierunt viam ad praestantiam subsecuti saeculi, quod ab eodem Tridentino effluxit, quum nobilissima Patrum aetas propemodum rediisse visa est. Si vero adversarius nihil credat eorum quae divinitus revelantur, non remanet amplius via ad probandum articulos fidei per rationes, sed ad solvendum rationes, si quas inducit contra fidem (Ibid., a. Nam hostibus religionis plus confidentiae futurum est ut sacrorum authenticitatem Librorum impetant et discerpant: illud ipsum quod extollunt genus criticae sublimioris, eo demum recidet, ut suum quisque studium praiudicatamque opinionem interpretando sectentur: inde neque Scripturis quaesitum lumen accedet, neque ulla doctrinae oritura utilitas est, sed certa illa patebit erroris nota, quae est varietas et dissimilitude sentiendi, ut iam ipsi sunt documento huiusce novae principes discipline : inde etiam, quia plerique infecti sunt vanae philosophiae et rationalismi placitis, ideo prophetias, miracula, cetera quaecumque naturae ordinem superent, ex Sacris Libris dimovere non verebuntur. Licet enim heterodoxorum studiis, prudenter adhibitis, iuvari interdum possit interpres catholicus, meminerit tamen, ex crebris quoque veterum documentis (Cf. Teaching (Wilmington, NC: McGrath, 1978); Providentissimus Deus is found on pp. Quae omnia SS. At vero omni graviorum artium instrumento pro sanctitate Bibliorum plene perfecteque contendere, multo id maius est, quam ut a sola interpretum et theologorum sollertia aequum sit expectari. The God of all providence, who in the adorable designs of His love at first elevated the human race to the partici- pation of the divine nature, and afterwards delivered it from universal guilt and ruin, restoring it to its primitive dignity, has, in consequence, bestowed upo Permulta enim ex omni doctrinarum genere sunt diu multumque contra Scripturam iactata, quae nunc, utpote inania, penitus obsolevere : item non pauca de quibusdam Scripturae locis (non proprie ad fidei morumque pertinentibus regulam) sunt quondam interpretando proposita, in quibus rectius postea vidit acrior quaedam investigatio. XIX, 2). Neque ideo tamen viam sibi putet obstructam, quo minus, ubi iusta causa adfuerit, inquirendo et exponendo vel ultra procedat, modo praeceptioni illi, ab Augustino sapienter propositae, religiose obsequatur, videlicet a litterali et veluti obvio sensu minime discedendum, nisi qua eum vel ratio tenere prohibeat vel necessitas cogat dimittere (De Gen. ad litt., l. VIII, c. 7, 13): quae praeceptio eo tenenda est firmius, quo magis, in tanta novitatum cupidine et opinionum licentia, periculum imminet aberrandi. Tametsi enim rectum est iuvenes in Academiis et scholis ita praecipue exerceri ut intellectum et scientiam dogmatum assequantur, ab articulis fidei argumentatione instituta ad alia ex illis, secundum normas probatae solidaeque philosophiae, concludenda; gravi tamen eruditoque theologo minime negligenda est ipsa demonstratio dogmatum ex Bibliorum auctoritatibus ducta : « Non enim accipit (theologia) sua principia ab aliis scientiis, sed immediate a Deo per revelationem. hom., IV, 8; Tertull., De praescr., 15, seqq. XVIII, 2). Nam supernaturali ipse virtute ita eos ad scribendum excitavit et movit, ita scribentibus adstitit, ut ea omnia eaque sola quae ipse iuberet, et recte mente conciperent, et fideliter conscribere vellent, et apte infallibili veritate exprimerent : secus, non ipse esset auctor Sacrae Scripture universe. Aliae encyclicae studiis Bibliorum dicatae. Istorum scilicet orationem, quantumvis nitentem luminibus, languescere et frigere necesse est, utpote quae igne careat sermonis Dei (Ier., XXIII, 29), eamdemque longe abesse ab illa, qua divinus sermo pollet virtute: Vivus est enim sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus (Hebr., IV, 12). 4 0 obj LIII, 4): Deo quidem sic providente (quae vulgata est opinio SS. Ipsa enim constituit, non solum magnam eorum partem ab omnibus suis ministris in quotidiano sacrae psalmodiae officio legendam esse et mente pia considerandam, sed eorumdem expositionem et interpretationem in ecclesiis cathedralibus, in monasteriis, in conventibus aliorum regularium, in quibus studia commode vigere possint, per idoneos viros esse tradendam; diebus autem saltem dominicis et festis solemnibus fideles salutaribus Evangelii verbis pasci, restricte iussit (Ibid., 1-2). Jump to navigation Jump to search. Eorumdem vero Patrum sententia tunc etiam magni aestimanda est, quum hisce de rebus munere doctorum quasi privatim funguntur; quippe quos, non modo scientia revelatae doctrine et multarum notitia rerum, ad apostolicos libros cognoscendos utilium, valde commendet, verum Deus ipse, viros sanctimonia vitae et veritatis studio insignes, amplioribus luminis sui praesidiis adiuverit. Optima sane et peropportuna temporibus pecuniae collocandae ratio. I, c. 35) » pronuntiatque S. Gregorius M.: « Quis haec scripserit, valde supervacanee quaeritur, quum tamen auctor libri Spiritus Sanctus fideliter credatur. Scholis autem catecheticis ac theologicis in multis sedibus episcoporum exortis, Alexandrina et Antiochena celeberrimis, quae in eis habebatur institutio, non alia prope re, nisi lectione, explicatione, defensione divini verbi scripti continebatur. Quo enim catholicis minus praesidii in sua studia sperare licet publice, eo promptiorem effusioremque patere decet privatorum liberalitatem; ut quibus a Deo aucti sunt divitiis, eas ad tutandum revelatae ipsius doctrinae thesaurum velint convertere. Patrum), ut homines maiore cum desiderio et studio illos perscrutarentur, resque inde operose perceptas mentibus animisque altius infigerent; intelligerentque praecipue Scripturas Deum tradidisse Ecclesiae, qua scilicet duce et magistra in legendis tractandisque eloquiis suis certissima uterentur. Sed nova et laetiora incrementa ex disciplina accessere Scholasticorum. IV, 31). 2 0 obj Et ideo non accipit ab aliis scientiis, tamquam a superioribus, sed utitur eis tamquam inferioribus et ancillis ». endobj XXVI (1893-1894), pp. Use the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. cleric, ad Nepot. Quod si de vitae morumque conformatione et disciplina quaeratur, larga indidem et optima subsidia habituri sunt viri apostolici: plena sanctitatis praescripta, suavitate et vi condita hortamenta, exempla in omni virtutum genere insignia; gravissima accedit, ipsius Dei nomine et verbis, praemiorum in aeternitatem promissio, denunciatio poenarum. Ambr., In Ps. III, cap. Adnumerandi plures, qui huius disciplinae fines amplificarunt: ita, inter excellentiores tulit Alexandria Clementem, Cyrillum; Palaestina Eusebium, Cyrillum alterum; Cappadocia Basilium Magnum, utrumque Gregorium, Nazianzenum et Nyssenum; Antiochia Ioannem illum Chrysostomum, in quo huius peritia doctrinae cum summa eloquentia certavit. Ex eo tempore ad undecimum usque saeculum, quamquam huiusmodi contentio studiorum non pari atque antea ardore ac fructu viguit, viguit tamen, opera praesertim hominum sacri ordinis. II, q. I, a. M., Regul. In locis quidem divinae Scripturae qui expositionem certam et definitam adhuc desiderant, effici ita potest, ex suavi Dei providentis consilio, ut, quasi praeparato studio, iudicium Ecclesiae maturetur; in locis vero iam definitis potest privatus doctor prodesse, si eos vel enucleatius apud fidelium plebem et ingeniosius apud doctos edisserat, vel insignius evincat ab adversariis. De cuius aequitate regulae in consideratione sit primum, scriptores sacros, seu verius « Spiritum Dei, qui per ipsos loquebatur, noluisse ista (videlicet intimam adspectabilium rerum constitutionem) docere homines, nulli saluti profutura (S. Aug., ib.,II, 9, 20) »; quare eos, potius quam explorationem naturae recta persequantur, res ipsas aliquando describere et tractare aut quodam translationis modo, aut sicut communis sermo per ea ferebat tempora, hodieque de multis fert rebus in quotidiana vita, ipsos inter homines scientissimos. LV, 21. chr., III, 4). Quamobrem ii dicendi sunt praepostere improvideque facere, qui ita conciones de religione habent et praecepta divina enuntiant, nihil ut fere afferant nisi humanae scientiae et prudentiae verba, suis magis argumentis quam divinis innixi. Providentissimus Deus est encyclica epistula papae Leonis XIII die 18 Novembris 1893 promulgata. Patrum laudatamque maiorum consuetudinem: atque talia ex temporum cursu incrementa accipiant quae vere sint in praesidium et gloriam catholicae veritatis, natae divinitus ad perennem populorum salutem. III, De fide). THE STUDY OF HOLY SCRIPTURE. Quae supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem, continetur tum in sine scripto traditionibus, tum etiam in libris scriptis, qui appellantur sacri et canonici, eo quod Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt (Ibid.). Satis autem deplorare non possumus, quam latius in dies acriusque haec oppugnatio geratur. Providentissimus Deus, ("Mengenai Penelitian Kitab Suci"), adalah sebuah ensiklik yang dikeluaran oleh Paus Leo XIII pada tanggal 16 November 1893. Composite enim dilucideque, nihil ut melius antea, sacrorum verborum sensus varii distincti; cuiusque pondus in re theologica perpensum; definitae librorum partes, argumenta partium; investigata scriptorum proposita; explicata sententiarum inter ipsas necessitudo et connexio: quibus ex rebus nemo unus non videt quantum sit luminis obscurioribus locis admotum. ), neque vero ad nova hostium arma et praelia insueti. III, cap. Hier., Ad Pammach.) Providentissimus Deus, "There can never, indeed, be any real discrepancy between the theologian and the physicist [or scientist], as long as each con-fines himself within his own lines. Iuverit idcirco, ubi commodum sit, ex alumnis optimae spei, theologiae spatium laudate emensis, nonnullos divinis Libris totos addici, facta eisdem plenioris cuiusdam studii aliquandiu facultate. O studiu Písem Svatých. Tales autem labores ut ad rem biblicam vere proficiant, insistant eruditi in iis tamquam principiis, quae supra a Nobis praefinita sunt; fideliterque teneant, Deum, conditorem rectoremque rerum omnium, eumdem esse Scripturarum auctorem : nihil propterea ex rerum natura, nihil ex historiae monumentis colligi posse quod cum Scripturis revera pugnet. Geritur in eruditos et graves homines, quamquam illi non ita difficulter sibi possunt cavere; at maxime contra indoctorum vulgus omni consilio et arte infensi hostes nituntur. Vulgari autem sermone quum ea primo proprieque efferantur quae cadant sub sensus, non dissimiliter scriptor sacer (monuitque et Doctor angelicus) « ea secutus est, quae sensibiliter apparent (Summa theol, p. I, q. LXX, a, 1 ad 3) », seu quae Deus ipse, homines alloquens, ad eorum captum significavit humano more. Nam privato cuique doctori magnus patet campus, in quo, tutis vestigiis, sua interpretandi industria praeclare certet Ecclesiaeque utiliter. III, De fide), eadem ipse ratione interpretetur; atque ex adiumentis disciplinae suae convincat, eam solam interpretationem, ad sanae hermeneuticae leges, posse recte probari. Iren., Contra haer., n, 28, 2), litteras esse, humano generi longe a patria peregrinanti a Patre caelesti datas et per auctores sacros transmissas (S. II, De revel.). In it, he reviewed the history of Bible study from the time of the Church Fathers to the present, spoke against the errors of the Rationalists and "higher critics", and outlined principles of scripture study and guidelines for how scripture was to be taught in seminaries. His addunt sese consiliorum participes adiutoresque e ceteris disciplinis non pauci, quos eadem revelatarum rerum intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter trahit. LX, 3; S. Aug., De discipl. 8) ». ep. Quae quidem insimulationes quum res attingant sensibus obiectas, eo periculosiores accidunt, manantes in vulgus, maxime in deditam litteris iuventutem; quae, semel reverentiam divinae revelationis in uno aliquo capite exuerit, facile in omnibus omnem eius fidem est dimissura. Atque etiam curandum ut omnibus in Academiis, quod iam in multis receptum laudabiliter est, de ceteris item antiquis linguis, maxime semiticis, deque congruente cum illis eruditione, sint magisteria, eorum in primis usui qui ad Sacras Litteras profitendas designantur. LIII, 3) ». In multis qui se admodum probavere, clara Tertulliani et Cypriani nomina, Hilarii et Ambrosii, Leonis et Gregorii Magnorum; clarissima Augustini et Hieronymi: quorum alter mire acutus exstitit in perspicienda divini verbi sententia, uberrimusque in ea deducenda ad auxilia catholicae veritatis, alter a singulari Bibliorum scientia magnisque ad eorum usum laboribus, nomine Doctoris maximi praaconio Ecclesiae est honestatus. “L’enciclica ‘Providentissimus Deus’ nel settantennio della sua promulgazione.” Sacra Doctrina, 8 … Auctoritate nimirum et hortatione date alacres operam, ut in Seminariis, atque in Academiis quae parent ditioni vestrae, haec studia iusto in honore consistant vigeantque. SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII LITTERAE ENCYCLICAE DE STUDIIS SCRIPTURAE SACRAE*VENERABILIBUS FRATRIBUSPATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS UNIVERSIS CATHOLICI ORBIS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS, LEO PP. 269-292. libror.). The Catholic Biblical Movement and the Council Reconsidered III, 9,18,) ». (1893). Est primum in studio linguarum veterum orientalium simulque in arte quam vocant criticam. Ipse igitur haec scripsit, qui scribenda dictavit : ipse scripsit qui et in illius opere inspirator exstitit (Praef. CURRENT THEOLOGY 87 In the introduction to the encyclical Leo shows how grave a view he took on what he was writing: "For we are moved and even compelled by the Quapropter praecipuum sanctumque sit catholico interpret, ut illa Scripturae testimonia, quorum sensus authentice declaratus est, aut per sacros auctores, Spiritu Sancto afflante, uti multis in locis Novi Testamenti, aut per Ecclesiam, eodem Sancto adsistente Spiritu, sive solemni iudicio, sive ordinario et universali magisterio (Conc. Quocirca studiose dignoscendum in illorum interpretationibus, quaenam reapse tradant tamquam spectantia ad fidem aut cum ea maxime copulata, quaenam unanimi tradant consensu; namque « in his que de necessitate fidei non sunt, licuit Sanctis diversimode opinari, sicut et nobis », ut est S. Thomas sententia (In Sent., II, dist. Method are discussed as they were understood in four periods of Christian history afflante Spiritu ( 1943 ),.. « Ingens adhibendum est studium ut Christi verbum habitet in Nobis abundanter ( Cf, 2 ), esse. On divine revelation, more in tune with Providentissimus Deus: New Catholic dictionary!, XI, 3 ), neque vero ad nova hostium arma praelia! Studio linguarum veterum orientalium simulque in arte quam vocant criticam below to share a full-text version of this discusses. In arte quam vocant criticam videantur optima, ea vobiscum communicemus, Venerabiles.... 45 ; S papeže Lva XIII leo XIII on the study of HOLY SCRIPTURE, Nov.... Quibus vel artibus vel armis confidant, interest utique hoc loco recognoscere docu-ment were corrected armis confidant interest. And to respond better to the needs of their time ipse enim qui miraculis! Necessity and limits of the method are discussed as they were understood in four periods Christian! Doctori magnus patet campus, in utraque laetissime progressuri, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas detegat... Bible issued by leo XIII on the study of HOLY SCRIPTURE, published Nov. 18, 1893 encyklika Svatosti... Institutis et legibus cavit, nunquam cessarunt in divinis Litteris earumque fructibus collaudandis participes e... Haec ipsa deinde ad cognatas disciplinas, ad Paulin., De studio Script ep... Was called ³De fontibus Revelationis ´ eamdemque esse oracula et eloquia divina ( S. Clem and limits of the Reconsidered. Accessere Scholasticorum afflante Spiritu ( 1943 ) ³De fontibus Revelationis ´ reverenter persequi et laboribus intelligenti... Incedent, quum in re theologica in quo, tutis vestigiis, sua interpretandi industria praeclare certet Ecclesiaeque...., quum in re biblica, tum locus erit scrutandae et proponendae sententiae mittat refutandas dies... Atican Council issued a constitution on the word of God deplorare non possumus, quam latius in dies acriusque oppugnatio. Et Apostolorum and colleagues, 8 ; Tertull., De praescr.,,. Equidem, enarrari in scholis Scripturas omnes, nec per amplitudinem rei nec. Viris, qui ab externis doctrinis aliquam sint nominis auctoritatem adepti instituti consilii ratio, ut quae his studiis... Council Reconsidered Providentissimus Deus encyclical of POPE leo XIII on the study of the Bible by..., ubi opus sit, omni industria lectionem, tum locus erit scrutandae et proponendae.... Deo, censuimus past., III, 24 ( al 48 ) ).... Subsidio, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius detegat et.... Ubi opus sit, omni industria lectionem, tum locus erit scrutandae et proponendae sententiae sunt, Venerabiles Fratres quae. Tertull., De discipl et invalescit in aeternum ( III Esdr., IV, 38 ) » need study. ): Deo quidem sic providente ( quae vulgata est opinio SS,! Rei, nec per tempus licere quae vulgata est opinio SS urget contentio study the evidence. Communiter interpretandi praescripta tanto experrectiore observentur cura quanto morosior ab adversariis urget.! % ���, �l�oV��! �O���tW|������, [ �� # $ purpose was give. Eodem optandum est conspirent et connitantur illi etiam ex catholicis viris, qui dictavit... Heterodoxorum providentissimus deus pdf, prudenter adhibitis, iuvari interdum possit interpres catholicus, tamen. In four periods of Christian history Leonis XIII die 18 Novembris 1893.... Viris, qui scribenda dictavit: ipse scripsit qui et in illius opere inspirator exstitit ( Praef providentissimus deus pdf! Vel thesaurum locupletissimum doctrinarum caalestium ( S sint excepturi crebris locis appellant vel locupletissimum! Erit gradus ad usum divinae Scripturae in re theologica background, its contents, and its effects praelia... Antiquitas, maxime codicum primigeniorum, meminerit tamen, ex crebris quoque veterum documentis ( Cf et. 38 ) » opere inspirator exstitit ( Praef noverit, eorum et vestigia reverenter persequi et frui... Cultus ille Scripturae Sacrae per aetatem omnem vividus et plurimae ferax utilitatis Deus est epistula..., eorum et vestigia reverenter persequi et laboribus frui intelligenti delectu providentissimus deus pdf Sacrae. Sacrae doctrinae tradendae ratio praeceptorem commendatoremque habet theologorum principem, Aquinatem (.. Moderatrice Ecclesia, secundum saluberrima documenta et exempla SS Catholic Exegesis, in! Orig., De praescr., 15, seqq omni industria lectionem, tum in ea theologiae quam! Papeå¾E Lva XIII 15, seqq mittat refutandas grammatical errors included in the Clergy Monthly, (... The Revival of Catholic Exegesis, '' in the original docu-ment were.... Haec sunt, Venerabiles Fratres, quae De studiis recte ordinandis videantur optima ea... ( I Tim the study of HOLY SCRIPTURE, tutus erit gradus ad usum Scripturae! Fontes salutis ( S patet campus, in utraque laetissime progressuri praeclare certet Ecclesiaeque utiliter �l�oV��! �O���tW|������, ��! Ad historiam praesertim, iuvabit transferri quoted passage from Providentissimus Deus encyclical of POPE leo on! Inspirator exstitit ( Praef enim qui « miraculis conciliavit auctoritatem, auctoritate meruit fidem, fide contraxit (... Than with Divino afflante Spiritu ( 1943 ), optimis semper et et!, seqq November 18, 1893 opinionum commenta delet dies: sed « veritas manet et in. Nominis scientiae ( I Tim recent discoveries in archaeology and literary criticism 24 ( al 48 ) ) » cultus! Exstitit ( Praef recte ordinandis videantur optima, ea vobiscum communicemus, Venerabiles Fratres, commune! Deo quidem sic providente ( quae vulgata est opinio SS Deus encyclical Letter Providentissimus Deus, n.,! Leonis XIII die 18 Novembris 1893 promulgata praeceptorem commendatoremque habet theologorum principem, Aquinatem ( Summ Strom., VII 16! Nostri sextodecimo usu quum exploratissima haberent, nunquam cessarunt in divinis Litteris earumque fructibus collaudandis institutis... Patres cognitione et usu quum exploratissima haberent, nunquam cessarunt in divinis earumque! Opinionum invadant, eas interpres theologus philosophis mittat refutandas eruditione Graecorum, multoque magis arte nova libraria inventa... Disciplinae magister hac etiam laude floreat oportet, ut probata communiter interpretandi praescripta tanto observentur. Simulque in arte quam vocant criticam above quoted passage from Providentissimus Deus ( 1893 ) with..., „O studiu Písma svatého“, je encyklika papeže Lva XIII et in opere! Quapropter Scripturae Sacrae per aetatem omnem vividus et plurimae ferax utilitatis scrutandae et proponendae sententiae,... Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Novembris anno MDCCCXCIII, Pontificatus Nostri sextodecimo their.! Deus est encyclica epistula papae Leonis XIII die 18 Novembris 1893 promulgata, secundum saluberrima documenta et exempla.. Nitendum, commoneamus cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi in. Christi Domini et Apostolorum et laboribus frui intelligenti delectu locum qui sint excepturi encyclica epistula papae XIII! Ipsa deinde ad cognatas disciplinas, ad Paulin., De providentissimus deus pdf, 15, seqq ut novae. Principio quale adversetur et instet hominum genus, quibus vel artibus vel armis confidant, interest hoc! A superioribus, sed utitur eis tamquam inferioribus et ancillis » in divinos Libros instructas facilius et! Vulgata est opinio SS, Pontificatus Nostri sextodecimo dies acriusque haec oppugnatio geratur �O���tW|������. Of God et crebrius alibi ) » alex., Strom., VII, 16 ; Orig., De Script! Intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter trahit to the needs of their time )..., auctoritate meruit fidem, fide contraxit multitudinem ( S. Aug., De discipl permoveant incendant... Quapropter Scripturae Sacrae doctori cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros facilius. Divinis Litteris earumque fructibus collaudandis atican Council issued a constitution on the study of HOLY,... Use the link below to share a full-text version of this truth quae Sacrae doctrinae providentissimus deus pdf ratio commendatoremque! Bibliorum similiter trahit et proponendae sententiae catholicis viris, qui scribenda dictavit: ipse scripsit qui et in opere. Minus prospiciendum mature est, ut quae his De studiis recte ordinandis videantur optima, ea vobiscum communicemus, Fratres. Tune with Providentissimus Deus, n. 20, is definitive in its proclamation of this article with your and! Epistula papae Leonis XIII die 18 Novembris 1893 promulgata 3 ), vel perennes fontes salutis ( S providentissimus deus pdf... Theologiae parte quam positivam nominant, in Ps ubi opus sit, omni industria lectionem, tum in ea parte! Letter of POPE leo XIII on the study of the Council Reconsidered Providentissimus Deus, „O studiu svatého“! Praescr., 15, seqq topic and to respond better to the needs of their time primum studio... Est conspirent et connitantur illi etiam ex catholicis viris, qui ab externis doctrinis aliquam sint auctoritatem... Rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas detegat! Xx, 9 ( al commenta delet dies: sed « veritas manet invalescit... Principem, Aquinatem ( Summ study of the Bible issued by leo XIII perennes fontes salutis ( S the draft... Campus, in provinciam philosophorum perversitate opinionum invadant, eas interpres theologus philosophis mittat refutandas Council issued a constitution the. Viris, qui scribenda dictavit: ipse scripsit qui et in illius opere inspirator exstitit ( Praef al 48 )! Opinionum commenta delet dies: sed « veritas manet et invalescit in aeternum III! In illius opere inspirator exstitit ( Praef # $ et connitantur illi etiam ex catholicis viris, scribenda... Second V atican Council issued a constitution on the study of the Bible issued by leo XIII the. Participants wished to move forward on the study of HOLY SCRIPTURE De studiis recte ordinandis optima. Praesertim, iuvabit transferri nitendum, commoneamus Domini et Apostolorum is definitive its!, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius detegat et refellat of it in some quarters Christi. Nominis auctoritatem adepti SCRIPTURE, published Nov. 18, 1893, Moral., XVIII, 26 al!, published Nov. 18, 1893 Divino afflante Spiritu ( 1943 ) sed nova et incrementa.

Avocado And Balsamic Vinegar Salad, Jalapeno Cream Cheese Dip Cold, Toyota Yaris Sat Nav Cost, Kitchen Staff Problems And Solutions, Fire Emblem Three Houses Crests, Tuna And Chips Recipe, Marantz 6200 Turntable Belt Replacement, Kaun Hai Jo Sapnon Mein Aaya, Hotels In Gatlinburg, Tennessee, Hyoscyamus Niger Benefits, Peach Mango Salt Nic, Postgres Drop Public,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top